Политика приватности

Лица која су посетиоци виртуелног сајма запошљавања, а која нису уписана у евиденцију о лицу које тражи запослење

Поштовани/a, Да бисте постали учесник виртуелног сајма неопходно је да се региструјете односно да нам дате Ваше личне податке. Ваше податке о личности обрађује

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Адреса седишта: Светозара Марковића 37, 34000 Крагујевац, Србија Адреса за пријем поднесака: Краља Милутина 8, 11000 Београд, Србија Контакт лица за заштиту података о личности: [email protected] Ваше податке обрађујемо у сврху пружања услуге посредовања у запошљавању и то искључиво на основу Вашег пристанка да нам дате Ваше личне податке. Ваши лични подаци биће третирани као поверљиве информације којима приступ имају овлашћени запослени у Националној служби за запошљавање и чуваће се трајно у Републици Србији, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера које осигуравају њихову безбедност. У циљу остваривања Вашег права на заштиту података о личности, обавештавамо Вас да имате право на приступ вашим подацима, право да од нас тражите исправку или брисање ваших података, право на опозив пристанка, право на ограничење обраде ваших података, право да уложите приговор уколико сматрате да је ваше право на приватност повређено и право да поднесете притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Ваше право можете остварити подношењем захтева на адресу [email protected] Такође, у сваком тренутку можете да опозовете Ваш пристанак на обраду података путем линка:

Контакт форма

Регистрацијом путем контакт форме сматраћемо да сте упознати са овим обавештењем и да сте нам дали пристанак на обраду Ваших података.

Како бисте добијали редовне информације о будућим виртуелним сајмовима, позивамо Вас да се пријавите!

Лого немачке сарадњеSprovedeno od strane:

Ова Платформа израђена је уз подршку Немачке развојне сарадње коју спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.